Každý člověk se ve svém životě řídí určitými hodnotami, které utvářejí jeho osobnost i jsou vodítkem při jeho rozhodování. Ve fungování naší firmy je to podobné. Za našimi produkty, za každodenním rozhodováním i kontakty s klienty stojí lidé. Takže právě my, majitelé a zaměstnanci firmy Łysoń, jsme neoddělitelnou součástí společnosti a ve své práci a péči o zákazníka se řídíme hodnotami, které pokládáme za klíčové - odpovědnost, angažovanost, blízké vztahy, poctivost a inovativnost.

ODPOVĚDNOST

Definuje se jako povinnost ručit za své nebo činy druhých. Pro nás je odpovědnost hodnotou, kterou vyznáváme v každodenním životě naší firmy. Nepovažujeme ji za nepříjemnou povinnost, ale realizujeme ji péčí o zákazníka a produkty, které vyrábíme. 

Odpovědnost v našem pojetí:

1. Odpovídáme za naše výrobky, jednání a slova - vše, co děláme a říkáme, se snažíme zaměřit na zákazníka a jeho potřeby. Chceme, aby práce ve včelínu byla díky našemu vybavení  alespoň částečně tak příjemná jako kontakt s včelami.

2. Podporujeme naše zákazníky - bez nich a jejich názorů na naše produkty bychom nebyli tam, kde nyní jsme. Věříme, že investice do dobrých vztahů se zákazníky se v budoucnu vyplatí. Mnoho našich partnerů a přátel jsou naši bývalí zákazníci. Naše podpora a pomoc na počátku jejich cesty k včelařeni vyústila například v rozvoj vlastního podnikání. Každý z nás se kdysi na začátku učil a potřeboval pomocnou ruku. Odpovědnost vyžaduje, abychom v tom pokračovali a v případě potřeby pomáhali ostatním.

3. Hledání řešení - nebojíme se výzev a rizik, která někdy musíme podstoupit. To platí nejen pro nejlepší technická řešení, ale také pro ta, která pomohou včelařům vyrovnat se se změnami. To vyžaduje porozumět jejich potřebám, dávku pokory, ale především schopnost bedlivého pozorování a respekt k argumentům. Jsme si vědomi toho, že jako výrobce včelařského vybavení ovlivňujeme zlepšování pracovních podmínek ve včelínech a cítíme za to odpovědnost. Chceme jít s dobou a stále se snažíme hledat nová řešení.

4. Upřímná, asertivní komunikace - jsme si jisti, že díky ní dokážeme lépe naslouchat našim klientům i kolegům a získávat z rozhovoru to nejdůležitější a nejpřínosnější pro rozvoj obou stran. Respekt a pravdivost jsou základem asertivní komunikace.

5. Péče o dobré jméno firmy- ta je pro nás alfou a omegou veškerého konání. Mnoho z nás se se značkou Łysoń ztotožnilo. Vybudovali jsme ji společně a jsme na to hrdí.  Cítíme za ni odpovědnost. Vynakládáme veškeré úsilí, aby jméno naší firmy bylo synonymem kvality a spolehlivosti.

ANGAŽOVANOST

Zájem o práci a aktivní účast na rozvoji firmy je v našem týmu je viditelná v každodenním chování zaměstnanců společnosti. Snažíme se zaměstnávat pracovníky, kteří sdílejí naše hodnoty. Mnozí z nás se do své práce ponořili natolik, že… se stali včelaři.

 V naší firmě se láska a aktivní přístup k práci a rozvoji se projevuje tak, že: 

1. Děláme svojí práci nejlépe jak umíme – v našem případě nejde o prázdná slova. Základy naší práce jsou vášeň, zkušenosti a pochopení. Každý zná, podobně jak včely uvnitř úlu, svojí roli, a v případě potřeby si navzájem pomáháme stejně jako včely dělnice. Všechna naše oddělení pracují na plný plyn. To všechno proto, abychom stvořili produkt nejvyšší kvality (ano, ano, to jsme se též naučili od včel)

2. Rozvíjíme své dovedností a kvalifikaci – stále se učíme. Naší ambicí je se neustále zlepšovat v tom, co děláme, abychom vám mohli zajistit nejlepší produkty a řešení. Včelařství se i přes silné tradiční hodnoty neustále vyvíjí. Včely v případě potřeby hledají nové zdroje potravy – my, ve prospěch vás, našich zákazníků, neustále hledáme nové vývojové cesty.

3. Rozšiřujeme své vědomosti – školíme se, účastníme se kursů, zaměstnáváme nejlepší vysoce kvalifikované odborníky.  Ctíme tradiční postupy, ale nebojíme se experimentovat. Hovoříme a vyměňujeme si názory s jinými včelaři, zákazníky a partnery. Rádi vyslechneme i vaše poznámky. 

4. Podporujeme iniciativu pracovníků – zvláště oceňujeme iniciativu v oblasti orientace na další rozvoj společnosti. Jsme otevření nápadům a podnětům našich zaměstnanců a podporujeme jejich realizaci.

5. Jsme otevření novým projektům – jsme ctižádostivý a duchem mladý kolektiv. Držíme krok s nejnovějšími trendy včelařského trhu a často je dokonce sami vytyčujeme. Sledujeme technické novinky i mimo oblast včelařství a pokud shledáme možnost jejich uplatnění i v našem oboru, jsme připraveni je implementovat do našich řešení.

BLÍZKÉ VZTAHY

Včelařská branže je velice specifická a dá se říci, že blízké vztahy jsou jí souzeny díky tomu, že v tak úzké oblasti se mnoho včelařů mezi sebou zná osobně. Podobně je to i s firmami, které v této branži působí. Obzvláště těmi, které na trhu působí dlouho a klienti je dobře znají. K vytvoření takových vztahů je potřeba čas a odhodlání. Pokud se k tomu připojí i společná vášeň, tak vzájemné porozumění nebude problém. Tyto hodnoty je třeba dobře využít k:

1. Poznávání sama sebe i našich klientů – jak prohlásil jistý moudrý muž: „„Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.“. Klíčem k dobrým vztahům nejen v osobním životě ale i v tom obchodním je dobrá znalost sama sebe. Pokud známe své silné stránky, víme jak je použít a jak dosáhnout vnitřního klidu, lépe poznáme i ostatní, včetně našich klientů.

2. Hledání společných rysů, zájmů, jmenovatelů – společná vášeň nás spojuje a pomáhá navazovat přátelské vztahy. V tomto ohledu je včelařství výjimečné – je v něm něco magického až mystického. Pokud opravdu miluješ včely a potkáš jiného člověka s tou samou „posedlostí“, tak vždycky najdete společnou řeč. Včely jsou skvělým jmenovatelem. Ne jen gramatickým!

3. Otevřenosti v navazování emocionálních vztahů – snažíme se přizpůsobit možnostem a osobnosti klienta během osobního, mailového nebo telefonického kontaktu. To, jakým způsobem s vámi budeme hovořit, rozhodne o budování našeho vztahu. Umožní nám to seznámit se s vašimi potřebami, abychom mohli co nejlépe zareagovat a nabídnout vám, co je pro vás v daný moment zásadní. 

4. Citlivosti k potřebám druhých – to je něco víc než splnění očekávání, protože se snažíme odpovídat i na ještě nevyslovená přání. Vizionářství? Ne, intuice. Vývoj a uvedení výrobku na trh vyžaduje čas, a zároveň se mohou vaše požadavky i trh změnit. Proto musíme být alespoň trochu předvídaví a těsné vztahy s našimi partnery i klienty nás činí citlivými k jejich potřebám. 

5. Individuálnímu přístupu k zákazníkovi / zaměstnanci – když dobře známe včely za svého včelínu, víme, jak s nimi pracovat a co od nich můžeme očekávat. Stává se, že každý úl vyžaduje individuální přístup. Stejně tak to je i v životě, jen na to občas zapomínáme. Proto jsme mezi naše hlavní hodnoty přidali individuální přístup k zákazníkovi i zaměstnanci. I vy se v tomto ohledu můžete na nás spolehnout. 

6. Integraci se zaměstnanci a obchodními partnery – rádi trávíme čas společně. V naší společnosti se cítíme jak v rodině. Těsné vztahy budujeme během soukromých i firemních akcí a společně slavíme důležité události v naší firmě. 

POCTIVOST

Je základem celého našeho konání. Władysław Bartoszewski kdysi prohlásil: „Stojí za to být poctivý, i když ne vždy se to vyplatí.“ A ačkoliv v businessu se všechno přepočítává na peníze, my poctivost bereme jako nepeněžní hodnotu, ale zato velmi obohacující. Pro nás jsou důležité:

1. Upřímný rozhovor, informace – upřímnost a pravdivost jsou hodnoty, které jsou vždy aktuální. Pochopitelně, že poctivost vyžaduje pravdomluvnost. Všechny informace, které od nás klient dostane, jsou pravdivé, a to i v případě, že nejsou zrovna optimistické. 

2. Jednání ve prospěch klienta – velmi zjednodušeně můžeme říci, že v podstatě zákazníci jsou našimi zaměstnavateli. Nejsou to jen odběratelé a uživatelé našich produktů, ale také někdo, kdo je oprávněn hodnotit všechny naše aktivity. To oni částečně určují, jakým směrem se rozvoj naši firmy bude ubírat a jaké „recenze“ se i nás na trhu objeví. 

INOVATIVNOST

Podle nás je klíčem k rozvoji. Oceňujeme kreativitu, která umožňuje použití moderních řešení v našich výrobcích. Nebojíme se technických novinek, mnoho z nich sami vytváříme. Inovace jsou nezbytné nejen pro růst produktivity práce, ale i pro hospodářský rozvoj. Snažíme se být vizionáři v oblasti budoucnosti včelařství. Neomezujeme se jen na tvorbu nových a lepších prototypů a později výrobků. Moderní řešení se snažíme aplikovat v širším aspektu  - od příjmu zakázek, přes výrobu a prezentaci produktů, až po praktickou včelařskou činnost.

V našem chápání inovativnost představuje:

1. Přizpůsobení produktů požadavkům klienta – inovativní produkty jsou zdrojem spokojenosti nejen pro klienta, kterému se zvýší efektivnost a kvalita jeho práce, ale zároveň představují výzvu pro náš tým. Velice nás těší, když se nám podaří splnit očekávání a našemu klientovi prakticky „ušít“ vybavení na míru.

2. Pružnost – dosažení odpovídající úrovně pružnosti při projektování inovativních výrobků je šancí na rozvoj. Snažíme co nejrychleji reagovat na všechny změny trhu nebo prostředí. 

3. Hledání nových řešení – jsme přesvědčeni, že inovace našich produktů vede k větší spokojenosti a loajality klienta. Neustále se zamýšlíme jak vám ještě usnadnit práci ve vašem včelíně, abyste se mohli bezstarostně těšit z kontaktu se včelami a naše vybavení všechno ostatní udělalo za vás. 

4. Otevřenost novým nápadům – jsme ostražití a máme otevřenou mysl. Cestujeme a získáváme nové zkušenosti, které v nás podněcují nové nápady. Nicméně se snažíme udržovat jakousi rovnováhu: míříme vysoko, ale zároveň nelétáme v oblacích.   

5. Zdokonalování procesů a procedur – soustředíme se na klíčové body péče o včely i práce související se získáváním včelích produktů. Eliminujeme obtíže se kterými se setkáváte při své každodenní práci. Zlepšujeme i to, co se zdá být dobré, ale může být ještě lepší. Je těžké ukojit naše ambice, protože milujeme to, co děláme. Těší nás, že můžeme pracovat pro vás a vaše včely. 

Product added to wishlist
Product added to compare.