Evropské včelařské dotace 2023. Vše, co potřebujete vědět o dotacích

Podle nového nařízení vlády o opatřeních v odvětví včelařství, které připravilo Ministerstvo zemědělství, budou moci do roku 2027 včelaři ročně žádat o celkovou podporu 110 milionů korun. Padesát procent půjde z rozpočtu EU, druhých padesát z rozpočtu ČR. To je více, než tomu bylo doposud - v předchozích letech. Dosud měli včelaři k dispozici 65 milionů korun ročně.

Příspěvky podle nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství získají včelaři na nákup:

  • nového technického vybavení,
  • boj proti včelím nákazám,
  • na kočování včelstev,
  • na nákup včelích matek,
  • rozbory včelích produktu,
  • školení a na výstavy.

Včelařství je zcela klíčové pro rozvoj zemědělství a vůbec pro dobré životní prostředí. Musíme mu poskytovat veškerou podporu, aby si včelaři pro svou práci mohli pořídit moderní vybavení a také, abychom přilákali ke včelaření mladou generaci a zajistili tak pokračování oboru”, řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula

Výše dotace. Kolik může dostat včelař?

Minimální pořizovací cena jednoho zařízení musí být 10 000 Kč vč. DPH, přitom se požadavek může skládat z více zařízení (nákupní ceny jednotlivých zařízení se sčítají, celková hodnota musí být více než 10 000 Kč vč. DPH).

U investic do hmotného majetku je maximální výše dotace 150 tisíc korun, míra finanční spoluúčasti chovatele včel musí být 20 %.

Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace.

 

V případě, že se jedná o zařízení, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 10 000 Kč, lze tuto dotaci poskytnout na zařízení pořízená jedním chovatelem pouze jednou za 5 let

Od kdy lze žádat o dotace?

Po přechodném období pokračuje klasický dotační rok, který začíná 1.8. 2023 a končí 31.7. 2024. Od srpna tedy můžete nakupovat technické vybavení a uplatnit na něj dotaci v příštím roce.

To znamená, že v letech 2023 až 2027 budou moci včelaři žádat o podporu v celkové výši 110 milionů korun ročně. Padesát procent půjde z rozpočtu EU a zbylých padesát procent z rozpočtu ČR.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2020. Není tedy určena chovatelům zaevidovaným od 1.1. 2021. 

Místo podání žádosti a formuláře k vyplnění

Žádost je třeba podat přes žadatele, kterým je pro letošní rok pouze ČSV, není možné žádat přímo na SZIF!

Formuláře žádosti ke stažení:

  1. Požadavek na poskytnutí dotace na opatření: Investice do hmotného majetku
  2. Soupiska pořízeného zařízení - určeno pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev (Tabulka č. 1)
  3. Prohlášení konečného příjemce k požadavku na poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 53/2023 na opatřeníK žádosti je dále třeba doložit:

Doklad o nákupu 

Jedna se o fakturu nebo prodejku. Postačí kopie, originál je ale třeba uchovat pro případnou kontrolu. Pohlídejte si, aby datum zdanitelného plnění, příp. datum vystavení dokladu, a také úhrada, proběhly v období od 1.8.2023. Do hodnoty zařízení se nezapočítává poštovné.

Doklad o úhradě

Pokud platíte v hotovosti, měl by být na paragonu jasně uveden způsob platby. Pokud platíte převodem, přiložte výpis z účtu s vyznačenou platbou (ostatní údaje mohou být skryty). Při platbě dobírkou doklad není nutný, pokud je na faktuře výslovně uvedeno, že byla uhrazena dobírkou. 

Fotodokumentaci

Pokud je pořizovací cena zařízení 40.000 Kč a víc nebo pokud žádáte o dotaci na zařízení pro chovatele s více než 150 včelstvy. Fotodokumentací se rozumí i fotka z mobilu, ideálně v reálném prostředí. Pokud ho zařízení má, vyfoťte i výrobní štítek, u medometu pak počet rámků. Fotografie je možné zaslat elektronicky nebo vytisknout, a to i černobíle.

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace bez ohledu na počet chovaných včelstev

 

 

Druh nového zařízení

Maximální výše dotace v Kč

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

 

a) medomet s manuálním pohonem

b) medomet s elektrickým pohonem

 

 

 

12 000 Kč

30 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

18 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení  (pomůcka na odstranění voskových víček z medných plástů)

 

a) mechanické

b) s elektrickým pohonem

 

 

 

6 000 Kč

18 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

 

4 000 Kč

5.

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

18 000 Kč

6.

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

 

12 000 Kč

7.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

12 000 Kč

8.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000 Kč

9.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 400 kg

12 000 Kč

10.

Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

24 000 Kč

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace pro chovatele, kteří mají evidováno více než 150 včelstev

 

 

Druh nového zařízení

Maximální výše dotace v Kč

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

 

 

48 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

 

 

36 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení  (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) - elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

 

 

36 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

 

8 000 Kč

5.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

 

 

24 000 Kč

6.

Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 pro sklady sloužící ke skladování plástů

 

48 000 Kč

7.

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

48 000 Kč

8.

Etiketovací zařízení

24 000 Kč

9.

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu

24 000 Kč

 

Všechny produkty, které jsou předmětem dotace, naleznete zde.

Podrobnější informace naleznete na následujícím linku - https://www.vcelarstvi.cz/dotace/

Product added to wishlist
Product added to compare.